துப்பாக்கிப் பிரயோகமும் தேசபக்தரும்

வாயில்லா பூச்சிகளாக நடைப்பிணங்களாக இருக்கும் தொழிலாளர்கள் பாட்டாளிகள் ஏதாவது சில உரிமைகள் பெற வேண்டுமானால், அதற்கு இன்று ஆயுதமாயிருப்பது வேலை நிறுத்தம் ஒன்றே என்பதை யாவரும் அறிவார்கள். இன்று தொழிலாளர்கள் ஏதாவது சில உரிமைகள் பெற்று வருகிறார்கள் என்றால் அதற்கு இவ்வேலை நிறுத்தம் என்ற ஒரே ஆயுதம்தான் காரணமாகும். நாகரிக உலகம் இதை அனுமதித்தே வந்திருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுக்கமாட்டார்கள். இன்று எங்கு பார்த்தாலும் ஆலைத் தொழிலாளர்களும் மற்றுமுள்ள தொழிலாளர்களும் வேலை நிறுத்தம் செய்து வருகிறார்கள் என்பதை… Continue reading துப்பாக்கிப் பிரயோகமும் தேசபக்தரும்