சபாஷ்! சண்முகம்

Print Friendly, PDF & Email

“சமஸ்தான வருமானத்தில் 20% கல்வி விஷயத்துக்காக கொச்சியில் செலவிடப்படுகிறது. இந்த அளவு, இந்தியாவில் வேறு எந்த சமஸ்தானத்திலும் செலவிடப்படுவதில்லை; எந்த (பிரிட்டிஷ்) மாகாணத்திலும் செலவிடப்படுவ தில்லை” என்று கொச்சி சமஸ்தான கல்வி அபிவிருத்தியைப் பற்றி, திவான் சர்.ஆர்.கே. சண்முகம் ஜனவரி 12ஆம் தேதி திருச்சூரில் ஒரு பள்ளியின் பொன்விழாவில் பேசுகையில் கூறினார்.


சுமார் 2000 ஆரம்பப் பள்ளிகளை மூடிய ஆச்சாரியாருக்கு இது அர்ப்பணம் செய்யப்படுகிறது!


– தோழர் பெரியார், குடிஅரசு – பெட்டிச்செய்தி – 21.01.1940

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *